sep 05, 2014 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Tehla plná pálená namočená vo vode 180 dní. Samotná tehla ukazuje objem vlhkosti 11,5 %-veľmi vysoká vlhkosť.

Strana omietnutá odvlčovacou omietkou Ludikon vykazuje veľmi nízku hodnotu 2,1% objem vlhkosti. Správna aplikácia systému Ludikon nám zaručuje omietku odolnú proti vzlínajúcej, kondenzačnej a hygroskopickej vlhkosti. Testovaná v praxi už viac ako 40 rokov.

Indikácia vlhkosti po sanovaní