dec 19, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Vlhké murivo je nepriateľ stavby

Voda a soli spôsobujú najväčšiu časť všetkých porúch stavieb. Vlhké murivo ohrozuje nielen stavebný objekt, ale aj zdravie ich obyvateľov. Takto napríklad vzniká priestorovo hygienické zaťaženia ako sú plesne.

K tomu sa pridávajú vysoké tepelné straty následkom dotknutých častí plášťa budov. Tam, kde žijú a pracujú ľudia, musia byť múry a pivnice suché a tesné. Nehovoriac o defektoch vodovodných a odpadových potrubí a netesnostiach striech budov.

Prevencia je efektívna a lacná

Dôležitú úlohu zohráva prevencia a údržba budovy. Pravidelné kontrolovanie odtokov, odkvapov, vodovodného potrubia, vytvorenie drenáží okolo budovy, hlavne keď je budová situovaná vo svahu. Aj zásah do okolitého terénu pri rôznych stavebných úpravách môže narušiť podložie a tým zväčšiť priesak vody do objektu.

Pretože poznáme viac druhov vlhkosti v murive, ich odstránenie by sme mali nechať na odborníkov.

Najskôr odstrániť príčinu vlhkosti a až potom jej následky:

  • prieskum vlhkosti a odhad ceny priamo u vás (ZADARMO),
  • zabránenie vzniku novej (sanácia muriva) a odstránenie už existujúcej vlhkosti,
  • krátky čas od zadania objednávky po samotnú realizáciu projektu,
  • vysoká životnosť použitých materiálov a príslušná záručná doba od 10 do 30 rokov.

Povedzte nám o svojom probléme a my vám vypracujeme riešenie. Prezrite si naše Sanačné metódy.

Škody strešných plôch vplyvom netesnosti a vlhka môžu vznikať z nasledujúcich príčin.

Zaťaženie dažďom a striekajúcou vodou

Vlhkosť preniká neexistujúcou alebo poškodenou podlahovou izoláciou do muriva.

Hygroskopická vlhkosť

Soli v stene majú tú vlastnosť hygroskopie, že zachytávajú vlhkosť zo vzduchu a okolia a ukladajú ju v materiály stavby.

Kondenzácia

Na chladnejších plochách, ktoré vznikajú tepelnými mostami v stene, sa vodná para zráža na vodu. Ide o kondenzačnú vlhkosť v dome.

Vlhkosť presakujúca zvonku

Vlhkosť preniká chýbajúcou alebo poškodenou vonkajšou izoláciou do muriva alebo do podlahovej dosky.

Vzlínajúca vlhkosť

Vlhkosť preniká cez poškodený alebo chýbajúci horizontálny uzáver alebo cez vonkajšiu izoláciu do muriva a stúpa kapilárne. Dôsledkom je vlhké murivo.