nov 02, 2020 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Murivo kamenné,tehlové,hlina,betón ,pivnice atď.

Bez chémie a statického zásahu do muriva.

Pracovný postup:

  • vytvorenie drážky,kde sa do grafitového lôžka uloží kladná anóda(vodiaci plast,titánový drôt)
  • do pôdy sa nainštalujú zemniace grafitové tyče
  • napojenie na riadiacu jednotku

100% odstránenie zemnej a vzlínajúcej vlhkosti až pod základovú dosku stavebnej konštrukcie.