nov 30, 2023 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Tradičný rímsky vápenný program podľa 2000 ročného rímskeho receptu.

Na náš trh prinášame  jedinečné tradičné rímske vápenné systémy vhodné na obnovu našich pamiatok bez akéhokoľvek pridania cementu.

Tento vápenný program obsahuje vápenné hydroizolačné a sušiace omietky,tepelno-izolačné vápenné aerogelové omietky ,vápenné potery s akumuláciou vhodné pri podlahovom vykurovaní,vápenné škárovacie hmoty a iné.

Tags: